Vec T-318/01: Rozsudok Súdu prvého stupňa z  11. júna 2009 — Othman/Rada a Komisia ( Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika — Obmedzujúce opatrenia namierené proti osobám spojeným s Usámom bin Ládinom, sieťou Al-Káida a Talibanom — Zmrazenie finančných prostriedkov — Žaloba o neplatnosť — Prispôsobenie návrhov — Základné práva — Právo na ochranu vlastníckeho práva, právo byť vypočutý a právo na účinné súdne preskúmanie )