Nariadenie Komisie (ES) č. 1251/96 z  28. júna 1996 , ktorým sa otvára a zabezpečuje spravovanie colných kvót v sektore hydinového mäsa a albumínu