Uredba Komisije (ES) št. 500/2007 z dne 7. maja 2007 o spremembi Uredbe (ES) št. 1463/2004 glede uvedbe najvišje mejne vrednosti ostankov za krmni dodatek Sacox 120 mikrogranulat iz skupine kokcidiostatikov in drugih zdravilnih snovi(Besedilo velja za EGP).