Písomná otázka E-5755/08 Antonio De Blasio (PPE-DE) a Péter Olajos (PPE-DE) Komisii. Prihliadnutie na aspekty ochrany životného prostredia v dopravných projektoch