Návrh rozhodnutie Rady, ktorým sa Spojenému kráľovstvu povoľuje, aby naďalej uplatňovalo opatrenie odchyľujúce sa od článku 26 ods. 1 písm. a), článku 168 a článku 169 smernice 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Iba anglické znenie je autentické)