Písomná otázka E-5573/09 Dominique Vlasto (PPE) Komisii. Vzájomnosť Spoločenstva v oblasti voľného pohybu tovaru