Zaak C-170/07: Arrest van het Hof (Eerste kamer) van 5 juni 2008 — Commissie van de Europese Gemeenschappen/Republiek Polen (Niet-nakoming — Binnenlandse belastingen — Verplichting van technische controle van ingevoerde gebruikte voertuigen — Artikelen 28 EG en 30 EG — Richtlijn 96/96/EG — Erkenning van in andere lidstaten uitgevoerde technische controles)