Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2007 o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe (16477/1/2006 - C6-0260/2007 - 2005/0183(COD))