Písomná otázka E-4955/07 Pedro Guerreiro (GUE/NGL) Komisii. Rozpočtový plán Spoločenstva na rok 2007 - prieskum o vplyve nových technológií na pracovisko a choroby z povolania