Nariadenie Komisie (ES) č. 2377/2002 z  27. decembra 2002 , ktorým sa otvára a ustanovuje správa tarifných kvót spoločenstva pre sladový jačmeň z tretích krajín odlišne od nariadenia Rady (ES) č. 1766/92