Vec C-243/07: Odvolanie podané 22. mája 2007 : Carsten Brinkmann proti rozsudku Súdu prvého stupňa (piata komora) z  22. marca 2007 vo veci T-322/05, Carsten Brinkmann/Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) (ÚHVT)