Písomná otázka P-5506/09 Enrique Guerrero Salom (S&D) Komisii. Svetový samit o potravinovej bezpečnosti – Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo – november 2009