Door de Commissie aangenomen COM-Documenten, andere dan wetsvoorstellen