Písomná otázka E-007147/11 Gianluca Susta (S&D) Komisii. Prepustenie politických väzňov a ukončenie násilia páchaného na etnických menšinách v Barme