Písomná otázka E-4540/08 Jim Higgins (PPE-DE) Komisii. Biopalivo z morských rias