Písomná otázka E-0848/08 Koenraad Dillen (NI) Rade. Vyhlásenia tureckého predsedu vlády