Nariadenie Komisie (ES) č. 756/2009 zo 17. augusta 2009 , ktorým sa ustanovuje zákaz lovu hlbokomorských žralokov vo vodách Spoločenstva a vo vodách, na ktoré sa nevzťahuje zvrchovanosť alebo právomoc tretích krajín oblastí V, VI, VII, VIII a IX plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Portugalska