Vec F-2/06: Uznesenie Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z  2. mája 2007 – Marcuccio/Komisia (Úradníci — Sociálne zabezpečenie — Poistenie pre prípad choroby z povolania a úrazu — Pracovný úraz — Skončenie konania podľa článku 73 služobného poriadku)