Písomná otázka E-0451/08 Herbert Reul (PPE-DE) Komisii. Druhá otázka na zodpovedanie, týkajúca sa výkladu nariadenia (ES) č. 261/2004,