Písomná otázka E-6126/09 Willy Meyer (GUE/NGL) Rade. Európska pomoc uhoľnému priemyslu