Písomná otázka P-5873/08 Sérgio Marques (PPE-DE) Komisii. Úprava sociálnych príspevkov v oblasti námornej dopravy medzi Madeirou ako najvzdialenejším regiónom a kontinentálnym Portugalskom