Schválení státní podpory podle článku 61 Dohody o EHP a čl. 1 odst. 3 části I protokolu 3 Dohody o Kontrolním úřadu a Soudním dvoru — Rozhodnutí Kontrolního úřadu ESVO nevznášet námitky