Písomná otázka E-3238/09 Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) Komisii. Oslobodenie od povinnej vojenskej služby v Grécku