Burundi Uznesenie Európskeho parlamentu z 22. mája 2008 o zvyšovaní napätia v Burundi