Potvrdenie o prijatí sťažnosti č. 2009/4209 – SG(2009)A/1798