Pracovný dokument útvarov Komisie k návrhu nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovujú povinnosti hospodárskych subjektov produkujúcich drevo a výrobky z dreva dostupné na trhu - Zhrnutie posúdenia vplyvu - Správa o ďalších možnostiach boja proti nezákonnej ťažbe dreva {KOM(2008) 644 v konečnom znení} {SEK(2008) 2615}