Nariadenie Komisie (ES) č. 504/2007 z 8. mája 2007 , ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá uplatňovania dohôd o dodatočných dovozných clách na mlieko a mliečne výrobky (kodifikované znenie)