Písomná otázka E-1783/08 Kathy Sinnott (IND/DEM) Komisii. Spotrebiteľský rozmer prípadného zásahu Komisie voči Írsku