Písomná otázka E-3220/09 Proinsias De Rossa (PSE) Komisii. Transpozícia smernice o environmentálnej zodpovednosti