Úrad pre správu a úhradu individuálnych nárokov (PMO) — Oznam o výberovom konaní na obsadenie pracovného miesta riaditeľa (trieda AD 14) v Bruseli (článok 29 ods. 2 služobného poriadku) — KOM/2009/10213