Písomná otázka P-1465/09 Frank Vanhecke (NI) Komisii. Fitnes centrum v Bruseli