Písomná otázka E-3935/09 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) Komisii. Možné porušenie Euro-stredomorskej dohody o spolupráci Izraelom