Písomná otázka E-4032/08 Proinsias De Rossa (PSE) Komisii. Pomoc pri vyšetrovaní náhlych úmrtí v iných členských štátoch