Oznámenie Komisie - Európska iniciatíva za transparentnosť: rok existencie registra zástupcov záujmových skupín