Rozhodnutie Komisie z 12. decembra 2019 o zaslaní oznámenia Panamskej republike o možnosti jej identifikácie ako nespolupracujúcej tretej krajiny v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu2020/C 13/06