Deċiżjoni tal-Kummissjoni tat-12 ta’ Diċembru 2019 dwar in-notifikar lir-Repubblika tal-Panama dwar il-possibbiltà li din tiġi identifikata bħala pajjiż terz li ma jikkooperax fil-ġlieda kontra s-sajd illegali, mhux rappurtat u mhux irregolat2020/C 13/06