Komisijas Lēmums (2019. gada 12. decembris) par Panamas Republikas informēšanu par iespējamību, ka tā varētu tikt noteikta par nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas apkarošanā nesadarbīgu trešo valsti2020/C 13/06