Komisijos sprendimas 2019 m. gruodžio 12 d. dėl pranešimo Panamos Respublikai, kad ji gali būti pripažinta trečiąja šalimi, nebendradarbiaujančia kovojant su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba2020/C 13/06