Nariadenie Komisie (ES) č. 1141/2009 z  26. novembra 2009 , ktorým sa ustanovujú paušálne dovozné hodnoty na určovanie vstupných cien niektorých druhov ovocia a zeleniny