Písomná otázka E-1873/08 Erik Meijer (GUE/NGL) Rade. Nedostatočná zrozumiteľnosť, pokiaľ ide o dátum vzniku a ukončenia a územné obmedzenia činnosti inštitúcií prepojených s EÚ v Kosove a ich vzťah k Misii OSN v Kosove