Písomná otázka E-1883/07 David Hammerstein Mintz (Verts/ALE) Komisii. Navrhnuté alternatívy k priemyselnému prístavu Granadilla