Nariadenie Komisie (ES) č. 548/2007 z  21. mája 2007 , ktorým sa upravuje niekoľko nariadení týkajúcich sa vývozných náhrad za ovocie a zeleninu a za určité z nich spracované výrobky z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii