Písomná otázka E-3864/07 Christine De Veyrac (PPE-DE) Komisii. Štatút lekární