Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.4463 — AN POST/Fortis/JV) Tekst mający znaczenie dla EOG