Ilmoitetun keskittymän vastustamatta jättäminen (Asia COMP/M.4463 — AN POST/Fortis/JV) ETA:n kannalta merkityksellinen teksti