Písomná otázka E-3961/07 Catherine Stihler (PSE) Rade. Národné plány energetickej účinnosti