Písomná otázka E-4913/08 Zdzisław Zbigniew Podkański (UEN), Janusz Wojciechowski (UEN) a Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk (UEN) Komisii. Situácia na trhu s ovocím a zeleninou