Písomná otázka E-3237/07 Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) Komisii. Budova na sprístupňovanie zväzkov bývalej totalitnej tajnej služby Državna Sigurnost v Bulharsku