Vec F-144/07: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z  9. decembra 2008 – Efstathopoulos/Európsky parlament (Verejná služba — Bývalí dočasní zamestnanci — Nariadenie (ES, Euratom, ESUO) č. 2689/95 — Náhrada za uvoľnenie — Zohľadnenie prídavku za produktivitu pri určení výšky hrubého príjmu poberaného v rámci nových funkcií)