Písomná otázka E-4715/08 Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) Komisii. Jednotný trh/Colná únia